¿Cuándo se debe acudir a un logopeda?

Senyals en el nen de quan acudir a un logopeda

En l’actualitat hi ha una tendència a llevar importància respecte a les possibles petits senyals que presenten alguns dels nostres fills/as quan estan en la fase de desenvolupament de la parla i del llenguatge. Llavors, Quan s’ha d’acudir a un logopeda?

És freqüent que pensem que és una cosa puntual i que desapareixerà amb el pas del temps, no obstant això, en nombroses ocasions, aquesta espera podria ser perjudicial sobre el nostre petit.

La claus amb les quals detectarem si cal recórrer a un logopeda

Les logopedes ho adverteixen, assenyalant que és recomanable recórrer a un especialista quan observem determinats senyals d’alerta.

En aquests temes és important actuar: “és necessari descartar frases com a ‘espera’, ‘ja parlarà’ o per exemple ‘encara és petit’, se solen deixar sentir per la consulta la majoria de les quals no són encertades”.

És per això que aconsellen a les famílies posar-se en mans de logopedes quan els nens presenten diferències respecte a la seva edat, com ara

  • La falta de gesticulació.
  • Dificultat per socialitzar.
  • Problemes de comprensió.
  • Tenir problemes per a comunicar-se.
  • Que no parlin com els altres.

Indicis que hem d’acudir a un logopeda

Recórrer a un especialista de la parla

Amb la finalitat que puguis avaluar quins senyals constitueixen un signe d’advertiment en el processo de desenvolupament del llenguatge per als nens petits.

A continuació t’expliquem en què es divideix cada etapa, des que són bebès fins als sis anys, i a quins símptomes has de parar esment.

Fins als sis mesos: no plora, no somriu ni balboteja

Els primers senyals d’alerta en un bebè és que no plora amb regularitat ni emet els típics balbotejos, ni mostra el somriure social.

En aquesta fase és habitual un plor diferent quan necessita alimentar-se o dormir, o bé per sentir un malestar.

També és característic que es relaxi amb la veu de la seva mare i que s’interessi per les cares i el somriure social. A més, els bebès solen començar a vocalitzar i balbotejar, i reconeixen quan se’n diu pel seu nom.

Fins al primer any: parla sense consonants i falta d’interacció

Primer any d'edat per a recórrer a un especialista de la parla

Si detectem que el nostre fill s’expressa només mitjançant vocals i no s’involucra en jocs infantils, com el cucut, ni respon als petits intercanvis verbals que fem amb ell, poden ser senyals d’alarma.

Assenyalar també que entre els 6 i els 12 mesos en general és possible que el bebè s’iniciï en els primers jocs amb gestos orals, i repeteixi els sons vocals com “pa-pa” i “dt.-dt.”, però sense referir-se de manera directa, i entengui les paraules “adeu” i “hola”, a més d’unes altres

Entre l’any i l’any i mig: poques paraules i sense assenyalar

Si el nostre fill no diu tres paraules, detectem que oblida algunes habilitats orals que havia après i no assenyala, hem de saber que això no és habitual en l’etapa de 12 a 18 mesos.

Cal tenir en compte que a partir del primer any solen pronunciar ordres verbals i dir tres paraules amb una finalitat concreta i no per mera repetició, com a “mamà, aigua”.

També és habitual que indiquin zones del seu cos i aprenguin noves paraules.

L’edat fins als dos anys: encara els nens no nomenen les persones

Etapa infantil amb logopedes

De manera específica, de 18 a 24 mesos constitueix el lapse més rellevant en l’etapa de desenvolupament del llenguatge.

A partir d’aquest moment, aquests nens dominen unes 25 paraules, que es combinen entre si, i aprenen la sintaxi. Són capaços de seguir un ordre senzill i reconèixer el seu nom“.

Arribat a aquesta etapa, és poc freqüent que no esmentin noms o “mamà”, o bé que no siguin conscients de senzilles consignes.

Així mateix, hi ha altres senyals preocupants, com no assenyalar les diferents parts del cos o no reconèixer-les.

Dels dos als tres anys: problemes per a construir oracions

Durant aquesta etapa de la vida, el nen viu una eclosió lingüística. És capaç de formar oracions amb tres paraules, preguntant “què?” i comprenent ordres orals més complexes que en les anteriors etapes.

Els signes d’alarma durant aquesta etapa és que el nostre petit és incapaç d’entendre instruccions de dues paraules i no utilitza frases de dues paraules.

Fins als quatre anys: la incomprensió per part dels altres

La importància d'acudir a un logopeda

Per a aquesta edat, el nostre fill ja compte amb més vocabulari, elabora frases llargues formades per quatre paraules, fa preguntes del tipus “per què?”, i comprèn ordres lingüístiques més elaborades amb les quals s’entén el que diu.

Per això, en aquest període convé considerar l’opció d’acudir a professionals quan el/la nen/a no comprengui les ordres amb tres paraules, no empri frases de tres paraules, o no ampliï el seu vocabulari, o bé els altres no comprenguin el que diu.

Dels cinc als sis anys: impossibilitat de comptar alguna vivència

En aquest període, per als nens és major la seguretat en si mateixos i la disposició a expressar-se, a comptar les seves pròpies experiències, formant frases més complexes i fent-se entendre quan parlen.

I fins als sis anys: absència d’expressió i comprensió

Més enllà de comprendre i entendre el que es parla amb ell/ella, a l’edat de cinc i sis anys és quan té un correcte nivell de desenvolupament lingüístic ja empra frases de major dificultat i ens explica amb claredat i amb una construcció i vocalització que tots podem interpretar, les seves experiències i altres anècdotes fàcils.

Arribats a aquesta etapa, cal acudir a aquest professional quan detectem que el menor no comprèn el que se li està parlant, ni usa frases i no relaciona les seves experiències amb claredat i no se li entén el que diu.

La importància d’acudir a un logopeda

Ajuda en la parla

El desenvolupament dels nens s’inicia des que són a penes nascuts i retenen aquesta capacitat de desenvolupament del llenguatge fins als 6 anys d’edat. L’adquisició del llenguatge és un continu encadenat; per tant, si es produeix algun retard en la parla o en algun moment del creixement i no s’actua, la resta dels processos es veuran inevitablement alterats.

En conseqüència, és molt important que, si considerem els problemes del nostre fill/a, ens posem en contacte amb un/a logopeda amb la finalitat que no repercuteixi amb altres aspectes, com ara el propi desenvolupament del llenguatge, la socialització o a nivell emocional.

D’aquesta manera, les nostres logopedes i psicòlogues estan d’acord que recórrer a un especialista a temps és fonamental, perquè proporciona millores en el pronòstic dels nens/as.

Igualment, al llarg de la infància, les necessitats dels nens es fan cada vegada majors, tant a nivell de percepció de la comunicació, com en l’àmbit de la socialització, aprenentatge emocional i el desenvolupament escolar.