Estimulació Primerenca o Precoç

L’estimulació primerenca o precoç és un conjunt de tècniques d’intervenció educatives que pretén impulsar el desenvolupament cognitiu, social i emocional del nen i la nena durant l’etapa infantil (de 0 a 6 anys).

La seva metodologia didàctica s’assenteixi en dos principis bàsics:

Estimular i potenciar

Les capacitats i destreses que mostra el nen / la nena.

Compensar o prevenir

Qualsevol dèficit en el seu neurodesenvolupament.

En els primers anys de la infància el cervell de l’infant té una alta capacitat per a crear nous circuits neuronals sobre la base dels nous aprenentatges i les experiències viscudes.

És el que es coneix com a plasticitat cerebral. Aquest seria el principal objectiu de la intervenció primerenca: “entrenar” i estimular el cervell en el moment crític en què el nen / la nena comença a pronunciar les seves primeres paraules, a desplaçar-se i a explorar el món per si mateix.

Podem ajudar-te.

El nostre principal objectiu és donar solucions a les dificultats que cada infant pugui presentar al llarg del seu desenvolupament.

Programes d'Estimulació Primerenca o precoç

Aquests programes Incideixen en les tres àrees del neurodesenvolupament claus en aquestes edats:

La metodologia aplicada sempre tindrà un caràcter lúdic. Els nens i nenes aprenen jugant, a través de jocs didàctics, exercicis de psicomotricitat, recursos musicals.

Sempre tractades de les àrees de logopèdia i la neuropsicologia que treballen en xarxa per donar una resposta global i integradora del desenvolupament de l’infant.