Reforç Escolar i Reeducació

El reforç escolar i les reeducacions psicopedagògiques

Les reeducacions psicopedagògiques i el reforç escolar consisteix en la intervenció psico-educativa, personalitzada i individualitzada de les diferents dificultats que pugui presentar una persona en el context acadèmic.

Especialment van dirigides a persones amb trastorns de l’aprenentatge o del neurodesenvolupament però també és recomanable per a:

· Aquells que portin molt temps desconnectats de l’escola i/o desmotivats.
· Persones a les quals els aspectes acadèmics els suposi molta frustració o ansietat.
· Pacients amb mancances cognitives o amb dificultats especifiques en àrees susceptibles de treballar d’acord amb els objectius marcats.
· Persones amb altes capacitats.

A més a més, aquesta intervenció també és favorable per a aquelles persones que no tenen dificultats acadèmiques i/o educatives concretes i que pretenen optimitzar el seu rendiment.

Objectius de les reeducacions

La importància del reforç escolar

És una forma de suport acadèmic que s’ofereix als estudiants per a ajudar-los a millorar el rendiment acadèmic. El reforç escolar pot prendre moltes formes, però generalment involucra l’assistència addicional a classes o la realització de tasques.

Els estudiants que reben reforç escolar poden tenir accés a tutories individuals. L’objectiu del reforç escolar és ajudar els estudiants a aconseguir l’èxit acadèmic i millorar les seves qualificacions.

Si un estudiant està lluitant en una matèria específica, el reforç escolar pot ser la clau per a ajudar-lo a millorar. Els alumnes que es beneficien a través del reforç escolar solen tenir també un major nivell d’atenció i suport per part dels seus professors i tutors.

Podem ajudar-te!

El nostre principal objectiu és donar solucions a les dificultats que cada infant pugui presentar al llarg del seu desenvolupament.

Coordinacions entre ENCAIX i les escoles

Un dels eixos principals de les reeducacions és el de coordinar el treball que es fa en cada sessió amb el treball real de l’infant o adolescent a l’escola. D’aquesta manera procurem que el treball de les reeducacions que es fa extracurricularment impacti de manera directa en els resultats acadèmics.

Per aquest motiu i per a afavorir l’impacte de les reeducacions en la millora del rendiment escolar, donem molta importància a la coordinació amb el tutor escolar de l’infant o adolescent.

Estem en contacte permanent per a poder concretar objectius a treballar, estar al dia del treball acadèmic que presenta el pacient i així poder treballar allò que procedeix, així com perquè el/la tutor/a sigui conscient del treball extracurricular que s’està realitzant.

La finalitat és que tots sumem esforços en la mateixa direcció per a poder millorar l’encaix de l’infant o adolescent amb els seus resultats acadèmics.