Què és la gamificació educativa

Gamificació educativa: L’aprenentatge basat en el joc

En el panorama educatiu actual, marcat per la fragmentació constant de l’atenció i els desafiaments per mantenir la motivació, la gamificació educativa apareix com una tàctica innovadora per transformar l’aprenentatge en una experiència atractiva i eficaç.

Aquesta metodologia integra elements propis dels jocs, com ara punts, insígnies, taules de classificació i narratives, en contextos educatius amb l’objectiu d‘estimular l’interès, la participació i l’assoliment d’objectius.

Què és la gamificació?

La gamificació, també coneguda com a ludificació, és la tècnica d’aplicar elements i dinàmiques pròpies dels jocs a activitats no lúdiques amb l’objectiu d’augmentar la motivació, la participació i el compromís.

En altres paraules, es tracta d’utilitzar la diversió i el joc per fer més atractives i motivadores tasques que, altrament, podrien ser tedioses o difícils.

Gamificant l’educació: Un enfocament dinàmic i motivador

Gamificant l'educació

La gamificació educativa va més enllà de la simple incorporació de jocs a l’aula. Es tracta de dissenyar experiències d’aprenentatge que aprofitin els principis del disseny de jocs per a motivar els estudiants, fomentar la participació activa i facilitar l’adquisició de coneixements i habilitats.

L’aprenentatge basat en jocs no només s’aplica a l’ensenyament en general, sinó que també es presenta com una eina poderosa per a reforç escolar.

Beneficis clau de la gamificació:

  • Augment de la motivació i el compromís: Els elements de joc, com els punts, les insígnies i les recompenses, poden despertar l’interès dels estudiants i animar-los a participar activament a les activitats d’aprenentatge. Un exemple d’això és la plataforma Kahoot!, que permet crear qüestionaris interactius i jocs educatius, transformant l’aprenentatge en una experiència divertida i desafiant.
  • Millora de l’aprenentatge i la retenció: En convertir l’aprenentatge en una experiència entretinguda i estimulant, els estudiants involucren més profundament en el material i retenen la informació de manera més efectiva. Un estudi realitzat per la Universitat de Califòrnia, Irvine, va demostrar que els estudiants que aprenien sobre anatomia a través d’un joc educatiu retenien un 40% més d’informació que aquells que ho feien de forma tradicional.
  • Desenvolupament d’habilitats toves: La gamificació pot fomentar el treball en equip, la resolució de problemes, la comunicació i el pensament creatiu, habilitats essencials per a l’èxit al segle XXI. L’eina Classcraft, per exemple, gamifica l’aula utilitzant punts, insígnies i recompenses per motivar els estudiants a col·laborar entre si, resoldre problemes de manera conjunta i desenvolupar habilitats de comunicació efectives.
  • Personalització de l’aprenentatge: La gamificació permet adaptar les experiències d’aprenentatge a les necessitats i els interessos individuals de cada estudiant, promovent un aprenentatge més personalitzat i efectiu. La plataforma Minecraft Education Edition ofereix un entorn d’aprenentatge virtual on els estudiants poden explorar diferents mons, construir estructures i resoldre desafiaments, personalitzant la seva experiència al seu propi ritme i estil.
  • Reforç positiu: La gamificació emfatitza el reconeixement i la recompensa pels èxits aconseguits, enfortint l’autoestima i la motivació intrínseca dels estudiants. En celebrar cada avenç, sense importar com sigui de petit, la gamificació crea un ambient positiu i de suport que afavoreix l’aprenentatge.

Eines per impulsar la gamificació educativa:

Actualment, hi ha una àmplia gamma d’eines de gamificació educativa disponibles per a docents i educadors. Aquestes eines van des de plataformes d’aprenentatge basades en jocs fins a aplicacions mòbils i programari educatiu gamificat.

Beneficis clau de la gamificació

Consells per a una implementació amb èxit:

  • Definir objectius clars: És fonamental establir objectius específics i mesurables per a la implementació de la gamificació educativa. Aquests objectius han d’estar alineats amb els objectius generals d’aprenentatge i les necessitats dels estudiants.
  • Seleccioneu les eines adequades: L’àmplia gamma d’eines disponibles fa necessari escollir les que millor s’adaptin a les necessitats i objectius específics de cada cas. És important considerar factors com l’edat dels estudiants, el tema d’estudi i el pressupost disponible.
  • Involucrar els estudiants: La participació activa dels estudiants és crucial per a l’èxit de la gamificació educativa. És important consultar-los en el procés de disseny i implementació de les activitats, considerant-ne els interessos i les preferències.
  • Avaluar i ajustar: És important avaluar l’impacte de l’aprenentatge experiencial gamificat de manera regular i realitzar ajustaments segons calgui. Això permetrà identificar què funciona bé i què es pot millorar per optimitzar l’experiència d’aprenentatge.

En resum,

La gamificació educativa no és una fórmula màgica aplicable a qualsevol situació. L’èxit depèn d’una implementació acurada i estratègica que consideri les característiques dels estudiants, els objectius d’aprenentatge, la participació activa, el context educatiu i l’adquisició de coneixements i habilitats.