Col·laboració amb escoles

Els nostres serveis escolars

Tallers i formació sobre Emocions

Els nostres serveis de col·laboració amb escoles oferim tallers sobre “educació emocional per escoles” estan enfocats tant a l’alumnat com al professorat, personalitzats a les demandes del centre així com a les seves necessitats i particularitats.
Oferim:

La col·laboració amb escoles - ENCAIX LOGOPEDIA

Objectius dels Tallers

1. Aprendre a identificar i comprendre les nostres emocions i les dels altres.

2. Conèixer estratègies i habilitats de gestió de les emocions.

2. Analitzar i comprendre les nostres relacions interpersonals i les situacions en que es donen per posar en pràctica les habilitats apreses.

Podem ajudar-te!

El nostre principal objectiu és donar solucions a les dificultats que cada infant pugui presentar al llarg del seu desenvolupament.

Propostes d'activitats

Taller Educació Infantil

Activitat: “Una gimcana emocionant”

Objectius:

Identificar diferents emocions
Reconèixer situacions del quotidià i el factor emocional
Pràctica d’habilitats socials

Taller Educació Primària

Activitat: Room Escape “La Griselda ha marxat”

Objectius:

Identificar diferents emocions
Reconèixer situacions del quotidià i el factor emocional
Pràctica d’habilitats socials i afrontament

Taller pel professorat

Objectius:

Bases de l’estudi de les emocions.
Emocions en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
Tècniques de gestió de les emocions a l’aula.
Tècniques d’autogestió de les emocions.