Encaix

El nostre centre de logopèdia i psicologia a Barcelona és un espai dedicat a oferir serveis d’atenció integral a l’àmbit de la logopèdia i la psicologia. 

Encaix és un centre compost per un equip de logopedes i de psicòlegs altament qualificats i especialitzats en tractaments per a nens i adults que presenten dificultats en la parla, el llenguatge, la memòria i la psicologia al barri de Sant Martí a Barcelona.

A més, oferim assessorament psicològic per abordar problemes emocionals, d’estrès, trastorns o ansietats. Oferim un ambient càlid i segur i confidencial per garantir el benestar i l’èxit terapèutic dels nostres pacients.

T’esperem!

Les nostres especialitats

Les relacions entre les diverses especialitats i les competències dels logopedes són molt importants per garantir una
atenció integral als pacients.

Al nostre centre de logopèdia i psicologia treballem en estreta col·laboració amb diferents departaments
per brindar un tractament complet i efectiu.

La logopèdia es relaciona amb la psicologia per a abordar problemes emocionals i de desenvolupament que puguin estar afectant la parla i el llenguatge.
Junts, logopedes i psicòlegs avaluen i tracten els problemes per aconseguir una solució completa.

Logopèdia

Els professionals en logopèdia realitzen la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i si cal tractament o intervenció dels diversos problemes relacionats amb la veu, parla, llenguatge (oral i escrit), audició, comunicació. Mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva especialitat.

Psicoteràpia i Psicologia Sanitària

El professional que la duu a terme és el psicòleg general sanitari, ja que té les competències professionals per realitzar recerques, avaluacions i intervencions psicològiques referides a aquells elements de la conducta de les persones que tinguin relació amb la millora i promoció del seu estat de salut, tot a través de la psicoteràpia.

Neuropsicologia

El/la neuropsicòleg/a avalua de manera exhaustiva de les capacitats cognitives i els seus components amb la finalitat de saber quins aspectes concrets estan fallant i els quals estan preservats, per poder plantejar un programa de rehabilitació o estimulació i treballar per la millora d’aquells aspectes alterats o que no s’han desenvolupat dins del que s’espera per a l’edat.

Mètode Glifing

El mètode Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura que es realitza mitjançant un programa informàtic de manera lúdica. Amb la realització d’una prova glifing, dissenyada per especialistes d’acord amb la recerca científica realitzada per abecedari, s’avalua la velocitat i precisió lectora de manera ràpida i amena.

Reeducació i reforç escolar

Les reeducacions psicopedagògiques consisteixen en la intervenció psicoeducativa, personalitzada i individualitzada de les diferents dificultats que pugui presentar una persona en el context acadèmic. Especialment, van dirigides a persones amb trastorns de l’aprenentatge o del neurodesenvolupament.

Teràpies psicològiques per a adults

Les teràpies psicològiques per a adults suposa un procés de relació establert entre el professional de la psicologia i els seus pacients.  Sovint els adults ens trobem que es ressent el nostre equilibri emocional a conseqüència dels canvis o circumstàncies difícils que ens ocorren.

Estimulació precoç

L’Estimulació primerenca o precoç és un conjunt de tècniques d’intervenció educatives que pretén impulsar el desenvolupament cognitiu, social i emocional del nen durant l’etapa infantil (de 0 a 6 anys). La seva metodologia didàctica s’assenteixi en dos principis bàsics: estimular i potenciar, compensar i prevenir.

Col·laboració amb escoles

Els nostres tallers sobre “Educació Emocional per escoles” estan enfocats tant a l’alumnat com al professorat, personalitzats a les demandes del centre així com a les seves necessitats i particularitats.

L'Equip

Al Centre ENCAIX cadascuna de les professionals és una peça que encaixa formant part d’un equip multidisciplinari.

Bloc de novetats

Podem ajudar-te!

El nostre principal objectiu és donar solucions a les dificultats que cada infant pugui presentar al llarg del seu desenvolupament.