Mètode Glifing

El mètode Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura que es realitza mitjançant un programa informàtic de manera lúdica.

Amb la realització d’una prova glifing, dissenyada per especialistes d’acord amb la recerca científica realitzada per abecedari, s’avalua la velocitat i precisió lectora de manera ràpida i amena.

Centre Acreditat Mètode Glifing - ENCAIX LOGOPEDIA

Les dades recollides durant l’avaluació i l’entrenament, s’actualitzen cada vegada que l’infant realitza una sessió, de manera que, tant el professional de referència com el nen i la nena i els seus pares, poden consultar les dades de manera immediata a través d’Internet.

D’aquesta manera, no només podem visualitzar la millora del nen/a sinó que, gràcies al fet que aquestes dades són exhaustives i detallades, el professional obté informació molt precisa i actualitzada de les necessitats de l’infant.

Com en qualsevol entrenament, quan entrenem la lectura, cal fer molta atenció a l’adaptació de les sessions a les necessitats i les possibilitats de cada individu. L’esforç ha de ser suficient però no excessiu.

És per això que el mètode glifing s’aplica amb precisió numèrica, però també amb la comprensió d’un professional que conegui l’infant i el seu entorn.

Les claus per a l’èxit en un entrenament són l’adaptació, que sigui gradual i motivador.

Mètode Glifing - ENCAIX LOGOPEDIA

Els nens i nenes amb dificultats de lectura sovint tenen molt poca tolerància a la frustració.

Per això, hem dissenyat el Mètode glifing fent especial atenció en el reforç positiu. Els materials d’entrenament no només són variats en la seva dificultat o en les estructures treballades, també hi varia la forma de les activitats per tal que l’entrenament no resulti monòton. Intercalem activitats de lectura directa amb jocs de velocitat, activitats de decisió i atenció.

Gràcies al format informàtic i lúdic del Mètode glifing, els nens i nenes es diverteixen entrenant la lectura a través d’un joc de base informàtica. Com quan practiquem un esport, la constància i la intensitat són la clau de l’èxit de l’entrenament. 

El Mètode glifing s’aplica des de casa, amb dispositius informàtics

I amb el suport dels pares que fan d’entrenadors amb una freqüència de 4 dies a la setmana. El primer que millora és l’actitud vers la lectura i l’autoestima. També descendeix el nombre d’errors de manera significativa alhora que va augmentant la velocitat de lectura.

El resultat és una lectura més fluida i una millor comprensió.

Podem ajudar-te!

El nostre principal objectiu és donar solucions a les dificultats que cada infant pugui presentar al llarg del seu desenvolupament.