Teràpies psicològiques per a adults

Les teràpies psicològiques per a adults suposa un procés de relació establert entre el professional de la psicologia i els seus pacients.

Sovint els adults ens trobem que es ressent el nostre equilibri emocional a conseqüència dels canvis o circumstàncies difícils que ens ocorren.

Moltes vegades, pretenem sortir airosos per nosaltres mateixos i arribem a sentir-nos molt frustrats al no aconseguir-ho.

Es pot recórrer a un psicòleg perquè ens retorni l’equilibri emocional i del benestar físic que hem perdut, tot això mitjançant teràpies psicològiques en adults.

Què són les teràpies psicològiques per a adults?

Mitjançant la relació establerta i el propi procés de comunicació s’aconsegueix que el pacient restableixi el seu estat de benestar.

La creació d’un bon nexe terapèutic per part del psicòleg cap al pacient suposa el fonament de tot procés de teràpia psicològica amb els pacients de manera satisfactòria.

És necessari que el pacient confiï en el seu psicòleg perquè se senti comprès i acceptat. Així, el psicòleg haurà d’atendre la consulta i el propòsit del seu pacient i buscarà com ajudar-lo a afrontar i gestionar les seves dificultats o els seus conflictes psicològics.

Les teràpies psicològiques per a adults, inicialment, pretenen fer una valoració integral del pacient i de la problemàtica que aquest manifesta i que és el motiu de consulta.

Una vegada realitzada l’avaluació, se li donarà una retroalimentació dels resultats aconseguits i es van consensuar amb el pacient els seus objectius i metes terapèutiques per al tractament.

Aquests objectius terapèutics que s’estableixen en la teràpia psicològica s’adequaran i es pactaran conjuntament amb el pacient segons les necessitats i problemàtiques sobre les quals aquest plantegi. En la teràpia psicològica el psicòleg treballarà de manera conjunta amb el pacient amb la finalitat de millorar el seu estat emocional.

La psicoteràpia d’adults és un procés que tria el pacient voluntàriament i els resultats que s’obtinguin després del tractament psicològic estaran en funció de les competències i destreses professionals del seu terapeuta i també del grau d’involucració i voluntat per al canvi de què disposi el pacient.

Quins tipus de trastorns psicològics per a adults existeixen?

Ansietat

L’ansietat constitueix un sentiment de por, temor i inquietud. Amb freqüència, l’ansietat representa una reacció normal que una persona emet davant la percepció d’una amenaça.

La funció que té l’ansietat és la de protegir-nos davant aquesta amenaça, fent que evitem la situació, sortim corrent o lluitem contra ella.

Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)

El trastorn obsessiu compulsiu o TOC es tracta d’un trastorn d’ansietat que es caracteritza per l’aparició d’idees intrusives, repetitives i constants (obsessions), les quals envaeixen al subjecte i produeixen una intensa sensació d’incomoditat, intranquil·litat, temor o inquietud.

Així com comportaments reiteratius, coneguts com a compulsions, que el subjecte executa amb la finalitat de mitigar i canalitzar l’ansietat viscuda.

Trastorn d'ansietat Social o Fòbia Social

El trastorn d’ansietat social o la fòbia socials són uns trastorns d’inquietud marcats que es caracteritzen per la por davant situacions on la persona ha d’exposar-se en públic o socialment.

L’individu, que se sent observat i examinat, manifesta la seva ansietat.

Podem ajudar-te!

El nostre principal objectiu és donar solucions a les dificultats que cada persona adulta pugui presentar al llarg del seu dia a dia.

L'Ansietat Generalitzada

L’ansietat generalitzada es caracteritza per l’existència d’una inquietud o una tensió gairebé permanent davant diversos problemes quotidians, encara que no existeixin motius objectivament justificats que ho justifiquin.

En aquest cas es tracta d’aquelles persones a les quals se’ls nota una excessiva preocupació per assumptes relacionats sobretot amb els temes quotidians, la relació amb la família, els assumptes laborals o de salut.

Són persones molt conscients que viuen la vida amb una ansietat i una preocupació desmesurada, però no saben què poden fer per a poder dominar-la.

Alguns dels principals dèficits observats en la vellesa afecten el processament d’informació, a l’aprenentatge i recuperació d’informació (memòria), a la solució de problemes i a la rapidesa de la resposta.

Trastorn De Pànic i Ansietat

El trastorn de pànic és una alteració de l’ansietat en la qual qui ho pateix sofreix atacs sobtats i sobtats d’intensa por sense que hi hagi cap factor detonant extern.

Les crisis de pànic o d’angoixa són episodis freqüents acompanyats d’un estat d’ansietat intens i se’ls denomina també crisi de pànic o ansietat.

Fòbies

La fòbia específica (fòbia simple) és un trastorn d’ansietat caracteritzat per la presència d’una por intensa i irracional davant un objecte o situació específica que no representa cap amenaça per a la persona.

Si bé aquest trastorn es pot presentar en diferents situacions, existeixen en l’actualitat algunes més habituals com el temor a alguns animals o fins i tot als propis insectes, filies ambientals, el temor a la sang i fins i tot l’exposició a espais reduïts.

Estrès

Es tracta d’un trastorn d’ansietat, el terme de la qual procedeix de l’anglès (stress) i que constitueix com una reacció a nivell fisiològic del propi organisme on la persona posa en marxa diversos recursos de defensa donada la seva percepció d’amenaça o la seva exigència respecte a un esforç excessiu.

Estrès Posttraumàtic

Així doncs, l’estrès posttraumàtic es tracta d’un trastorn associat a l’ansietat i el sofreixen les persones que han estat testimonis o s’han vist involucrades per una situació traumàtica i perillosa.

Aquesta situació ha estat experimentada amb un terror intens.

Depressió

Es refereix al diagnòstic per a descriure un trastorn de l’estat d’ànim, el qual es caracteritza per presentar sentiments d’abatiment, tristesa i culpabilitat.

Així com per provocar la impossibilitat total o parcial per a gaudir de les activitats i esdeveniments diaris (anhedonia).

Dependència Emocional

Es caracteritza per l’establiment de les relacions de parella on hi ha un fort desajustament, on la persona dependent se sotmet, idolatra i engrandeix a l’altra.

Amb aquesta situació de dependència emocional el dependent veu minvada la seva pròpia autoestima i també la seva salut física i psíquica.

Els vincles de parella establerts per la part dependent són completament asimètrics.

Insomni

Les característiques essencials del problema de somni o insomni constitueixen la dificultat en l’inici o manteniment del somni o bé la sensació que no ha descansat durant almenys un mes.

Els qui tenen problemes de somni experimenten la percepció de no dormir bé, tenen un somni de mala qualitat i s’aixequen cansats.

Dol i Acceptació de la Pèrdua

La pèrdua és el procediment d’ajust emocional que es produeix després d’una pèrdua.

Són molts els tipus als quals ens veiem abocats: la defunció d’algun ser estimat, un diagnòstic per malaltia, una invalidesa, la pèrdua d’una ocupació, les separacions i els divorcis en una parella, la mort d’algun membre de la família sofrint una situació de dependència…

Problemes en el Treball

Existeixen moltes persones que pateixen problemes psicològics a causa dels problemes laborals.

En el treball passem moltes hores i ens sotmetem a causes d’estrès i pressió amb les tasques que exercim.

Entre els problemes laborals pels quals es pot veure perjudicada i empitjorada la salut mental s’inclouen els relatius a l’estrès en el treball, l’assetjament laboral, falta de motivació, l’anomenada síndrome de Burnout, etc.

Addiccions

La problemàtica derivada de les addiccions la constitueixen un cúmul de símptomes i senyals típics.

L’inici del problema d’addicció obeeix a factors biològics, genètics, psíquics, familiars i socials.

Són eficaces les teràpies psicològiques per a adults?

Atès que cada individu en particular és únic, un mateix tractament de psicologia per a adults s’estructura de manera específica sobre la base d’una sèrie de característiques, que són estudiades durant les primeres fases del procés de teràpia amb la finalitat que els avanços i el progrés del pacient siguin reals.