Psicoteràpia i Psicologia Sanitària

La psicologia és la ciència que tracta l’estudi i l’anàlisi de la conducta i els processos mentals dels individus i dels grups humans en diferents situacions.

Dins d’aquest marc, la Psicologia de la Salut és l’estudi dels processos i els factors psicològics, conductuals i culturals que poden afectar la salut directament.

El/la professional que la duu a terme és el/la psicòleg/a general sanitari/a, ja que té les competències professionals per realitzar recerques, avaluacions i intervencions psicològiques referides a aquells elements de la conducta de les persones que tinguin relació amb la millora i promoció del seu estat de salut, tot a través de la psicoteràpia.

Teràpies psicològiques infantils

És l’abordatge dels problemes psicològics en la infància tenint en compte el moment evolutiu del nen i la nena com actua l’entorn social davant aquest problema (és a dir, el comportament dels pares i altres adults rellevants davant la conducta no desitjada).

En aquest sentit, es tractaria d’identificar els factors mantenidors de la problemàtica, anant dirigida la intervenció, en unes ocasions, cap al treball directe amb el/la menor (Psicologia infantil), i en altres, cap a la família, professors o altres adults rellevants que influeixen en el comportament de l’infant.

Teràpies psicològiques per adolescents

És l’abordatge dels problemes psicològics en l’adolescència i com actua l’entorn social davant aquest problema, com en la psicoteràpia infantil.

En aquest sentit, es tractaria d’identificar els factors mantenidors de la problemàtica anant dirigida la intervenció, en unes ocasions, cap al treball directe amb el/la jove (Psicologia adolescència), i en unes altres, cap als pares, professors o altres adults rellevants que influeixen en el comportament de l’adolescent.

Teràpies psicològiques per a adults

El tractament psicològic en l’edat adulta requereix, igual que en qualsevol altra edat, una avaluació prèvia que detecti els factors d’origen i manteniment del problema per a, en funció d’aquests, realitzar una intervenció apropiada i individualitzada.

Fruit d’aquesta intervenció psicològica la persona entendrà que li succeeix i què és el que ha de fer per a solucionar-ho, és a dir, aprendrà una nova manera d’enfrontar les dificultats i superar la situació emocional o conductual que l’ha portat a teràpia.