Què entenem per retard en la parla

Què entenem per retard en la parla?

El retard en la parla pot referir-se a qualsevol dificultat en el llenguatge o de la parla, incloent-hi el vocabulari, la gramàtica i la fluïdesa.

També pot incloure dificultats per a produir sons específics o articulats. Pot ser el resultat d’un problema amb la formació de les paraules, la fluïdesa, el vocabulari o la gramàtica.

Tipus de símptomes de retard en la parla

Els símptomes de retard en la parla poden variar segons l’edat i del trastorn.

Els símptomes en els bebès i els nens petits poden incloure: 

• No balbotejar o dir paraules simples com a “mamà” o “papà” als 12 mesos d’edat.

• No usar frases de dues a tres paraules als 18 mesos d’edat.

• No usar frases de cinc o més paraules als 24 mesos d’edat.

Els símptomes en els nens majors poden incloure: 

• No parlar en absolut o parlar molt poc.

• Usar frases simples i tales.

• No usar oracions complexes.

• Tenir dificultats per a iniciar o mantenir una conversa.

• Tenir dificultats per a comprendre el llenguatge o la parla dels altres.

Quina causa un retard en la parla i del llenguatge?

Un retard de la parla pot ser causat per una varietat de factors, incloent: 

• Trastorns del desenvolupament, com el trastorn de l’espectre autista.

• Trastorns com la dislèxia o l’afàsia. Veure (Tractaments per a la Dislèxia)

• Retard mental.

• Impediments de la parla, com la paràlisi cerebral o l’apràxia de la parla

• Audició deteriorada.

• Problemes com la disfonia.

• Problemes del llenguatge com la alexia.

Es pot prevenir o evitar un retard de la parla?

No es coneix una manera de prevenir o evitar un retard en la parla. No obstant això, es poden fer uns certs canvis en l’estil de vida per a millorar la parla.

Algunes coses que es poden fer per a millorar la parla inclou:

• Llegir i parlar amb els fills des d’una edat primerenca.

• Limitar l’ús de la televisió i el temps dels videojocs.

• Animar als nens a jugar amb altres nens.

• Fer preguntes obertes que requereixen respostes més llargues que un sí o un no.

• Escoltar atentament quan els fills parlen.

• Fer que els fills s’expressin de manera clara i concisa.

Com es diagnostica un retard de la parla?

Un retard en la parla pot ser diagnosticat per un metge, un logopeda o un psicòleg infantil.

El diagnòstic es basarà en una avaluació de la història clínica del pacient i una avaluació de la parla i del llenguatge.

L’avaluació pot incloure una prova d’audició, una avaluació de la parla i/o una avaluació del desenvolupament del nen.

Com es tracta un retard en la parla?

El tractament d’un retard de la parla dependrà de la causa. Si el retard és causat per un impediment de la parla, el tractament pot incloure teràpia de la parla.

Si el retard és causat per un trastorn de la parla o del llenguatge, el tractament pot incloure teràpia de la parla o intervenció primerenca.

Si el retard és causat per un retard mental, el tractament pot incloure intervenció primerenca o educació especial.

Viure amb un retard en la parla

Un retard de la parla pot ser frustrant per als nens i les seves famílies. No obstant això, hi ha moltes maneres d’ajudar els nens a comunicar-se millor.

Algunas cosas que se pueden hacer para ayudar a los niños a comunicarse incluyen: 

• Fer preguntes obertes que requereixen respostes més llargues que un sí o un no.

• Escoltar atentament quan els fills parlen.

• Fer que els fills s’expressin de manera clara i concisa.

• Esperançar als nens a usar el llenguatge de signes o el codi de paraules

• Usar una varietat de mitjans de comunicació, com el paper i els llapis, les targetes d’imatge, els llibres de pictogrames, les aplicacions en tauletes i joguines que parlen.

• Buscar ajuda d’un logopeda infantil si se sent que el nen no està progressant.