Disgrafia, què és i com es tracta - ENCAIX LOGOPEDIA BARCELONA

Què és la disgrafia i com tractar-la?

La disgrafia atén un desordre de l’habilitat d’escriptura caracteritzada per un conjunt de dificultats o impossibilitats per a redactar continguts escrits.

Partint de les branques de la psicologia infantil i de la logopèdia des de Encaix Logopèdia i Psicologia ens referirem a la disgrafia.

Dins dels tractaments d’aprenentatge trobem el dèficit d’atenció, els problemes d’aprenentatge neuropsicològics (dislèxia, discalcúlia, disgrafia), així com els desordres del llenguatge i els trastorns psicomotrius, principalment.

Els trastorns de l’aprenentatge poden arribar a afectar a prop d’un 10% de la població en edat escolar. 

Característiques de la disgrafia

Els nens amb disgrafia presenten dificultats en l’execució a l’hora d’escriure, generalment tenen problemes en la coordinació a nivell dels músculs de les extremitats inferiors i de les mans.

Tot això fa que els menors afectats no puguin dominar el llapis, retolador o qualsevol instrument que utilitzin.

De la manera adequada com per a escriure de la forma més llegible, a més poden trobar dificultats quan es tracta d’expressar les seves idees per escrit.

Si la capacitat d’escriure no la té ben assimilada a una edat precoç, això pot suposar que disminueixi la capacitat d’entaular comunicació entre persones.

Quines altres dificultats produeix la disgrafia?

Entre altres coses de la dificultats que es produeixen és la de crear llistes o elaborar redaccions per a una millor organització del treball quotidià, així com altres repercussions adverses per a la pròpia persona que el sofreix.

Se suggereix una ràpida atenció al nen, el més primerenca possible, amb la finalitat de corregir la disgrafia per a evitar problemes de major envergadura en la infància, en l’adolescència i en la vida adulta.

Mentre més jove sigui el nen, la plasticitat del seu cervell serà major, en conseqüència, resultarà més fàcil la recuperació quan el nen present aquest tipus de problemes.

Es desconeix el motiu d’aquests trastorns de l’aprenentatge que produeix la manifestació de la disgrafia, pot ser en alguns casos la antecedència genètica en el nen, una certa lesió cerebral lleu, pot presentar-se algunes vegades en nens ambidextres o esquerrans que són ensenyats al fet que escriguin amb la dreta.

Així com en nens amb dificultats psicomotrius (que presenten alguna alteració en el seu desenvolupament i no coordinen bé els moviments tant del braç com de la mà).

Avui dia no es coneixen bé les causes d’aquests problemes de l’aprenentatge, no obstant això, la psicologia infantil, la fisioteràpia i la logopèdia pediàtrica ens proporcionen múltiples recursos per a millorar el seguiment d’aquests nens

Pot el meu fill tenir disgrafia?

La disgrafia en els nens es caracteritza per tenir moltes fallades en la manera d’escriure paraules soltes així com en la composició d’alguns textos o oracions, és important que es tingui en compte per a poder detectar al més aviat possible aquest tipus de problemes específics.

Amb freqüència s’associa erròniament a l’absència d’interès, falta de maduresa, desatenció, escassa capacitat intel·lectual, etc.

Quines poden ser les principals causes?

Els senyals d’alerta que podem apreciar en els nens o en els adolescents amb disgrafia són múltiples, aquests són alguns entre els més comuns.

 1. Escriptura descurada. Una mala cal·ligrafia associada a un bloqueig de l’escriptura.
 2. Impossibilitat de plasmar els seus pensaments en el paper.
 3. Cansament muscular de la mà, arribant a produir dolor.
 4. Copiar textos amb lentitud així com no escriure frases completes.
 5. Tenen dificultat per a organitzar els vocables d’esquerra a dreta.
 6. Se’ls fa difícil redactar en una línia i respectar els marges.
 7. Els costa la comprensió dels mapes, la discriminació de les formes i l’interlineat de les lletres.
 8. Els problemes amb les tasques de motricitat fina, per exemple, lligar-se les sabates, completar un trencaclosques, descordar botons, aixecar objectes, etc.
 9. Els costa tallar amb tisores.
 10. Difícil complir les regles dels jocs.
 11. Confonen lletres majúscules i minúscules.
 12. Dificultats per a contar històries.
 13. Poden escriure oralment, però s’equivoquen en escriure.

Qui pot tractar aquest trastorn?

Els encarregats de tractar la disgrafia solen ser el psicòleg infantil així com el logopeda. Per descomptat, el més adequat està en el fet que l’avaluació ho realitzi un equip multidisciplinari com ENCAIX LOGOPÈDIA.

On cada professional (psicòleg com a logopeda infantil) posi en pràctica les eines que corresponguin.

És possible que els nens amb disgrafia pateixin altres complicacions d’aprenentatge. La més freqüent seria la dislèxia.

Per a qualsevol dubte sobre el desenvolupament que pugui tenir el vostre fill, el millor és que no dubteu a contactar al més aviat possible amb nosaltres.

Els nostres principals serveis (exclusius per a nens i adolescents) són la logopèdia infantil, el reforç escolar, la psicologia de l’adolescència, infantil i les teràpies psicològiques per a adults a Barcelona.

Ens encantarà ajudar-vos a buidar els vostres dubtes.