Com funcionem?

Color Blau 70x300

La nostra finalitat és atendre a totes les necessitats que sorgeixin en el desenvolupament dels infants. Som un equip jove de professional. On hi trobem a Logopedes, Psicòlegues, Mestres, Neuropsicòlogues  que resten a la vostra disposició per al que pugueu necessitar.

L’objectiu principal d’ENCAIX és donar SOLUCIONS a les dificultats que cada infant pugui presentar al llarg del seu desenvolupament.

Es concerta una primera visita per escoltar a la família, expossar un plantejament de treball i informar de la metodologia, funcionament, horaris i preus per tal d’orientar. O fem creant un vincle de complicitat i afavorint un espai còmode per a l’infant i la família. Estem sempre en contínua col·laboració amb la família i en coordinació amb les escoles i altres entitats que formin part o intervinguin en l’entorn del nen o la nena.

 

Comments are closed