AJUTS PER A ALUMNES NESE

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59

Per sol.licitar l’ajut:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59&moda=1

Comments are closed